0756 822 806     psalmiicantati@gmail.com
Psalmii Cantati

 • Psalmii Cantati  Vizionează acest material sub formă video:  „Închinarea bisericii noastre este destul de formală, dar eu prefer închinarea condusă de Duhul Sfânt.” Acesta a fost comentariul pe care l-am auzit recent din partea unui tânăr evanghelic descriind serviciul de închinare al bisericii sale, ilustrând o percepție foarte comună a multor evanghelici din ziua de azi - dacă Duhul Sfânt lucrează activ în închinare, rezultatele sunt extraordinare, o experiență „stingherită” de prea multă formă și ordine. O percepție obișnuită, cu siguranță, dar cât de întemeiată în Scriptură este această așteptare cu privire la natura și scopul închinării colective?

  Scopul meu în acest articol este de a evalua această așteptare comună, măsurând-o cu ceea ce este poate cel mai important text din Noul Testament cu privire la natura și scopul închinării colective. De fapt, 1 Corinteni 14 este cu adevărat singurul capitol din Noul Testament care acordă o atenție directă și specifică subiectului închinării colective.

  Cu toate acestea, Pavel abordează subiectul închinării colective nu tocmai direct, ci mai degrabă indirect, prin abordarea unei probleme din cadrul bisericii din Corint. Dar, abordând acea problemă, Pavel subliniază natura și scopul central al închinării colective în vederea cultivării relației noastre cu Dumnezeu.

  Contextul închinării colective

  Argumentul lui Pavel este, în esență, acela că credincioșii din biserica din Corint ar trebui să dorească mai degrabă darul profeției decât darul vorbirii în alte limbi. Observați ce spune el în versetul 5:

  „Eu doresc ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să profețiți. Cel ce profețește este mai mare decât cel ce vorbește în alte limbi, în afară de cazul în care acesta din urmă le traduce, pentru ca Biserica să fie consolidată sufletește.”

  Și din nou, în versetul 19:

  „dar în Biserică vreau, mai degrabă, să spun cinci cuvinte cu mintea mea, pentru a-i învăța pe alții, decât zece mii de cuvinte într-o altă limbă.”

  Dar observați că contextul discuției din acest capitol are loc „în biserică” (v. 19), „când vă adunați” (v. 26); adică, contextul este reprezentat în mod specific de adunările colective ale bisericii. Dar accentul se pune în mod specific pe utilizarea acestor daruri în contextul "adunării" din interiorul adunărilor bisericii.

  Așadar, ceea ce ne învață acest capitol despre întâietatea profeției asupra limbilor în cadrul adunărilor bisericești oferă principii mai largi pentru natura închinării colective. Cu alte cuvinte, motivele pe care Pavel le dă pentru care credincioșii din Corint ar trebui să dorească profeția în locul limbilor în cadrul închinării colective ne ajută să înțelegem mai bine natura și scopul închinării colective.

  Limbile vs. profeția

  Dar, pentru a face acest lucru, trebuie să înțelegem ce anume au fost aceste daruri. Mai întâi, ce este profeția?

  A profeți înseamnă a rosti chiar cuvintele lui Dumnezeu. Uneori, aceste cuvinte sunt predictive; mai des, aceste cuvinte sunt instructive sau îndemnuri. Dar, indiferent de conținut, profeția este transmiterea unei revelații divine directe, în măsura în care cel care profețește poate spune întotdeauna fără echivoc: „Așa vorbește Domnul!”

  Darul limbilor este capacitatea de a vorbi în limbi cunoscute pe care vorbitorul însuși nu le cunoaște. Iar conținutul vorbirii de aici, din Fapte 2, este important și pentru scopurile noastre: versetul 11 ne spune că ei vorbeau despre „lucrările mărețe ale lui Dumnezeu.” Acesta este un discurs care aducea laudă lui Dumnezeu și era un discurs într-o limbă cunoscută, dar pe care vorbitorii înșiși nu o învățaseră niciodată.

  Scopul darului era ca un semn pentru iudei că Dumnezeu își muta atenția de la ei pentru o vreme și se îndrepta spre națiunile neamurilor.

  Există, desigur, dezbateri cu privire la faptul dacă aceste daruri ale limbilor și profeției continuă și astăzi sau dacă au încetat. Deși nu voi putea oferi o apărare completă în acest mesaj, voi remarca doar că opinia susținută istoric pe parcursul întregii istorii a bisericii până în secolul al XIX-lea este că aceste daruri spirituale au încetat.

  Dar această înțelegere a darurilor din Corint aruncă o lumină asupra motivului pentru care Pavel le-ar fi spus credincioșilor din Corint să prefere profeția în locul limbilor. Amintiți-vă că Pavel se concentrează în mod specific pe închinarea corporativă și, prin urmare, insistența sa asupra faptului că limbile sunt mai puțin de dorit decât profeția ne dezvăluie câteva principii importante cu privire la închinarea corporativă.  

  Natura și scopul închinării corporative

  Așadar, argumentul central al lui Pavel, cel puțin în prima jumătate din 1 Corinteni 14, este că, pentru închinarea corporativă, darul profeției - revelația divină din partea lui Dumnezeu - este mai de dorit decât darul limbilor - un semn destinat necredincioșilor, sub forma exprimării laudelor către Dumnezeu într-o limbă cunoscută, dar necunoscută de nimeni din adunare. Acest argument foarte central implică unele principii cheie despre natura și scopul adunărilor colective de închinare.

  1. Comunitar, nu individual

  În primul rând, închinarea corporativă este închinare corporativă, nu închinare individuală. Aceasta este diferența esențială dintre limbi și profeție: limbile sunt o exprimare individuală către Dumnezeu, în timp ce profeția are un beneficiu corporativ. Observați cum descrie Pavel scopul limbilor în versetul 2:

  „Căci cel ce vorbește într-o altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, întrucât nimeni nu-l înțelege, iar cu duhul spune taine.”

  Am văzut acest lucru în cartea Fapte - conținutul limbilor era lauda față de Dumnezeu. Acum, în cazul Cincizecimii, erau prezenți oameni din diferite națiuni care puteau înțelege dialectele specifice, dar dacă cineva ar fi vorbit într-un alt dialect în cadrul unui serviciu de închinare corporativ în biserica din Corint, nimeni din adunare nu ar fi fost capabil să înțeleagă ce se spunea.

  În schimb, versetul 4:

  „Cel ce vorbește într-o altă limbă se consolidează sufletește pe sine, dar cel ce profețește consolidează sufletește Biserica.”

  Tot restul secțiunii evidențiază natura personală și individuală a darului limbilor. Dacă cineva vorbește într-o limbă pe care nimeni altcineva din congregație nu o cunoaște, el poate aduce laudă individuală lui Dumnezeu și poate avea o experiență individuală legitimă cu Dumnezeu care îl edifică pe el însuși, dar nu aduce niciun beneficiu congregației ca întreg. Ar fi ca și cum cineva ar veni în slujba noastră din această dimineață și ar începe să-L laude pe Domnul în limba rusă. Acea persoană s-ar putea să se închine în mod autentic Domnului, dar ar fi o închinare individuală, nu una colectivă. Pavel subliniază aici importanța naturii corporative a unui serviciu bisericesc.

  Profeția, pe de altă parte, este un dar care edifică întreaga adunare. Pavel afirmă clar acest lucru în versetul 3:

  „Dar cel ce profețește le vorbește oamenilor, pentru consolidare sufletească, mângâiere și încurajare.” Și din nou, în versetul 4: „Cel ce vorbește într-o altă limbă se consolidează sufletește pe sine, dar cel ce profețește consolidează sufletește Biserica.”

  Când revelația lui Dumnezeu este proclamată clar poporului lui Dumnezeu în cuvinte pe care acesta le poate înțelege, acest lucru zidește biserica, ceea ce accentuează importanța recunoașterii naturii corporative a închinării publice. Acest lucru nu înseamnă că exprimarea individuală este întotdeauna nepotrivită - așa cum spune Pavel în versetul 5, dacă există un interpret, atunci vorbirea în limbi poate fi edificatoare pentru toți. Cu alte cuvinte, dacă există o exprimare individuală în închinarea corporativă, aceasta trebuie să fie de așa natură încât să aibă beneficii corporative.

  Accentul pus de Pavel aici contravine unui mod de gândire comun care a devenit predominant în evanghelismul de astăzi, chiar și în rândul celor care au recuperat într-un fel o focalizare centrată pe Dumnezeu în cadrul închinării corporative, în care se presupune că scopul serviciului de închinare este ca indivizii să aibă o experiență personală cu Dumnezeu. Lăudarea individuală a lui Dumnezeu și autoeducarea sunt bune, dar atunci când ne adunăm ca biserică, accentul nostru ar trebui să fie corporativ, nu individual.

  Când vii să te închini la închinarea corporativă, te aștepți doar să ai o experiență individuală cu Dumnezeu sau te preocupă întregul trup? Închinarea corporativă nu este momentul în care să închizi ochii și să te concentrezi pur și simplu doar asupra lui Dumnezeu. Închinarea corporativă este momentul în care trebuie să deschizi ochii, să privești în jur și să te alături întregului trup în închinarea Domnului.  

  2. Pentru credincioși, nu necredincioși

  În al doilea rând, închinarea colectivă este pentru credincioși, nu pentru necredincioși. Observați în versetul 22 unde Pavel spune că limbile sunt un semn nu pentru credincioși, ci pentru necredincioși.

  „Astfel, limbile sunt un semn nu pentru credincioși, ci pentru necredincioși, în timp ce profeția nu este un semn pentru necredincioși, ci pentru credincioși.”

  După cum vedem în cartea Faptele Apostolilor, Dumnezeu a dat semnul limbilor pentru a-i ajuta mai întâi pe evreii necredincioși, apoi pe neamurile din Israel și mai apoi pe neamurile din afara Israelului să recunoască faptul că oricine crede în numele Domnului va fi mântuit. Dar scopul adunărilor corporative ale bisericii nu este în primul rând de a-i aduce pe necredincioși la credința în Cristos; închinarea corporativă este în primul rând o adunare a creștinilor, ceea ce reprezintă un alt motiv pentru care Pavel a subliniat superioritatea profeției - un dar benefic pentru credincioși - față de limbi în închinarea corporativă.

  Acest lucru nu înseamnă deloc că trebuie să minimalizăm importanța evanghelizării pentru biserică. Într-adevăr, o parte din ceea ce înseamnă împlinirea Marii Trimiteri este predicarea Evangheliei la orice făptură. Dar evanghelizarea ar trebui să aibă loc în primul rând atunci când ieșim în lume; când ne adunăm ca biserică, ne adunăm ca și credincioși.

  Ar trebui să-i primim în mod absolut pe necredincioși în biserica noastră, dar trebuie să ne amintim întotdeauna că un serviciu religios nu este în primul rând pentru ei; este pentru credincioși. Chiar nu ar trebui să ne așteptăm ca necredincioșii să se simtă acasă sau să se simtă confortabil în cadrul închinării corporative; este normal ca ei să se simtă nelalocul lor. Dar ar trebui să ne rugăm întotdeauna împreună cu Pavel ca, dacă un necredincios vine în serviciul nostru:

  „Dar dacă toți profețiți și intră cineva necredincios sau neștiutor, el este convins de toți, este cercetat de toți, lucrurile ascunse ale inimii lui sunt descoperite și, astfel, va cădea cu fața la pământ și I se va închina lui Dumnezeu, declarând: „Cu adevărat Dumnezeu este în mijlocul vostru!” ”

  Acest lucru nu se va întâmpla dacă ne concepem serviciul pentru a-i atrage pe necredincioși sau pentru a-i face să se simtă confortabil. Se întâmplă doar atunci când serviciile bisericești sunt concepute pentru ca credincioșii să se închine Domnului.  

  3. Pentru edificare, nu auto-exprimare

  În al treilea rând, discuția lui Pavel despre limbi și profeție din acest text ne ajută să înțelegem că scopul adunărilor de închinare colectivă este edificarea, nu numai manifestarea. Cu siguranță, ar trebui să ne manifestăm închinarea față de Dumnezeu în cadrul unui serviciu religios, dar discuția lui Pavel de aici ne arată că exprimarea nu reprezintă scopul principal al unui serviciu de închinare corporativă; mai degrabă, scopul principal al unui serviciu de închinare corporativă este edificarea.

  Aceasta este o mare diferență între limbi și profeție. După cum am văzut în Faptele Apostolilor, conținutul vorbirii în limbi era exaltarea și lauda lui Dumnezeu. Acest lucru este clar și în acest capitol: Pavel spune în versetul 2,

  „cel care vorbește în limbi nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu,” iar în versetele 16-17 descrie conținutul vorbirii în limbi ca fiind o mulțumire adusă lui Dumnezeu.

  „Altfel, dacă tu mulțumești doar cu duhul, cum va spune „Amin!” la mulțumirea ta cel ce este neștiutor, de vreme ce nu știe ce spui? Căci tu, într-adevăr, mulțumești frumos, însă celălalt nu este consolidat sufletește.”

  Astfel, vorbirea în limbi era cu siguranță un act de exprimare individuală față de Dumnezeu care îi aducea glorie, și totuși Pavel arată că, în închinarea corporativă, ar trebui să fim preocupați în primul rând de edificarea corporativă și nu doar de exprimarea corporativă. Parcurgeți pe scurt cu mine capitolul și observați cât de mult accent este pus aici pe edificarea întregii adunări în închinarea corporativă:


  1 Corinteni 14:3 „Dar cel ce profețește le vorbește oamenilor, pentru consolidare sufletească, mângâiere și încurajare.”  

  1 Corinteni 14:4 „Cel ce vorbește într-o altă limbă se consolidează sufletește pe sine, dar cel ce profețește consolidează sufletește Biserica.”  

  1 Corinteni 14:5 „Eu doresc ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să profețiți. Cel ce profețește este mai mare decât cel ce vorbește în alte limbi, în afară de cazul în care acesta din urmă le traduce, pentru ca Biserica să fie consolidată sufletește.”

  1 Corinteni 14:6 „Acum, fraților, dacă eu vin la voi vorbind în alte limbi, cu ce vă voi ajuta, dacă nu vă voi vorbi fie prin descoperire, fie prin cunoștință, fie prin profeție, fie prin învățătură?”  

  1 Corinteni 14:9 „Tot astfel și voi: dacă nu rostiți cu limba un cuvânt clar, cum va înțelege cineva ce spuneți? Vă veți trezi vorbind în vânt!”  

  1 Corinteni 14:12 „La fel și cu voi: întrucât sunteți plini de zel după daruri spirituale, căutați să le aveți din belșug, pentru consolidarea sufletească a Bisericii.”  

  1 Corinteni 14:17 „Căci tu, într-adevăr, mulțumești frumos, însă celălalt nu este consolidat sufletește.”

  1 Corinteni 14:19 „dar în Biserică vreau, mai degrabă, să spun cinci cuvinte cu mintea mea, pentru a-i învăța pe alții, decât zece mii de cuvinte într-o altă limbă.”  

  Iar acest punct culminează cu adevărat în versetul 26: „să se facă toate pentru consolidarea sufletească a bisericii.”  

  Cu alte cuvinte, unul dintre motivele principale pentru care Pavel insistă asupra faptului că darul profeției trebuie să fie dorit mai mult decât cel al limbilor în închinarea corporativă este că limbile sunt în primul rând un dar de exprimare individuală față de Dumnezeu, în timp ce profeția este un dar care se potrivește mai bine scopului formativ al închinării corporative. Acesta este un pasaj care se referă la serviciile de închinare corporativă și, cu toate acestea, accentul nu este pus doar pe exprimarea închinării, ci mai degrabă pe edificare.

  Acum, acesta este un aspect care poate părea puțin contra-intuitiv. Până la urmă, este vorba de închinare, nu-i așa? Nu se presupune că închinarea ar trebui să fie pentru Dumnezeu? Nu este oare întreaga problemă cu o mare parte din închinarea evanghelică din zilele noastre faptul că se concentrează pe oameni în loc de Dumnezeu? Nu este corect să spunem că în închinarea corporativă există o audiență a Unuia singur și că scopul nostru aici este de a ne exprima închinarea față de El?

  Ei bine, în timp ce cred că recuperarea unui accent centrat pe Dumnezeu în închinarea corporativă este o corecție binevenită și necesară față de accentul pe om, pe divertisment, al unei mari părți a închinării contemporane, este de fapt incorect să spunem că închinarea corporativă se referă doar la exprimarea laudelor și a mulțumirilor către Dumnezeu. Da, Dumnezeu este punctul central al închinării corporative, Dumnezeu este centrul închinării corporative, iar adorarea lui Dumnezeu este scopul închinării corporative, dar, așa cum reiese clar din ceea ce este probabil textul central despre închinarea corporativă din Noul Testament, tot ceea ce ține de acest serviciu este în primul rând pentru zidirea trupului. Edificare, nu doar exprimare.

  Închinarea înaintea lui Dumnezeu - glorificarea Lui, prețuirea Lui mai presus de orice - este cu siguranță motivul pentru care am fost creați și scopul vieții creștine, iar noi ne exprimăm această închinare față de Dumnezeu într-un serviciu religios. Dar serviciile de închinare corporative ale unei biserici au un scop special care se încadrează în însărcinarea dată bisericii respective, și anume, de a face ucenici. Scopul nostru, ca biserici, este de a zidi ucenici care să aducă slavă lui Dumnezeu cu întreaga lor viață, dar acest lucru nu se întâmplă fără o ucenicie intenționată, iar unul dintre mijloacele principale pe care Dumnezeu ni le-a dat pentru a forma și a zidi acest tip de ucenici este închinarea corporativă a unei biserici. În și prin intermediul închinării corporative, suntem construiți, formați și instruiți pentru a fi creștini care Îl iubesc pe Domnul Dumnezeul lor cu toată inima, sufletul și mintea lor. Închinarea corporativă nu este o simplă adunare a unui grup de creștini individuali care își exprimă lauda și mulțumirea față de Dumnezeu în mod individual sau chiar colectiv; închinarea corporativă este metoda prin care Dumnezeu ia oameni - de la cel mai mic copil până la cel mai experimentat adult - și creează închinători maturi prin mijloacele pe care le-a rânduit.

  Vedeți, într-un serviciu de închinare corporativă, nu noi suntem principalii actori; închinarea corporativă nu înseamnă că noi performăm pentru Dumnezeu - acesta este păgânism. O teologie a închinării care spune că închinarea corporativă este despre noi exprimând adorație pentru Dumnezeu este încă centrată pe om - este vorba despre ceea ce facem noi. O teologie a închinării centrată în mod corespunzător pe Dumnezeu va recunoaște că, într-un serviciu de închinare corporativă, Dumnezeu este actorul principal. Dumnezeu este cel care ne cheamă să ne apropiem de El; nu noi îl invităm să coboare la noi. Dumnezeu este cel care ne vorbește mai întâi; abia apoi noi îi răspundem. Și chiar și răspunsurile noastre ar trebui să se bazeze, nu pe expresiile naturale, autentice ale inimilor noastre, ci mai degrabă răspunsurile noastre ar trebui să fie încadrate de cuvintele, formele și afecțiunile rânduite pentru noi de Dumnezeu în Cuvântul Său. Răspunsurile noastre naturale, "autentice" sunt adesea imature, nedezvoltate, nestatornice, uneori chiar păcătoase și au nevoie de reformă. Închinarea colectivă este mijlocul prin care Dumnezeu ne formează imaginea pe care o avem despre El și ne maturizează răspunsurile noastre față de El.

  Și astfel, preocuparea noastră principală într-un serviciu de închinare corporativă nu ar trebui să fie pur și simplu exprimarea autentică a închinării față de Dumnezeu, ci mai degrabă modul în care serviciul ne edifică, modul în care ne cultivă relația cu Dumnezeu și ne formează pentru a fi genul de ucenici închinători maturi pe care Scriptura ni-i poruncește.

  Trebuie să fim atenți să nu avem perspective individualiste în ceea ce privește închinarea corporativă, ca și cum toți ceilalți din jurul nostru ar fi o distragere a atenției față de propria noastră expresie personală, autentică a închinării. Nu; în închinarea corporativă, ar trebui să fim preocupați de edificarea corporativă a fiecărui individ din congregație, pe măsură ce cântarea, rugăciunile, lecturile din Scriptură, mărturisirea, lauda, predica, împărtășania - totul ne modelează și ne formează în genul de oameni care se vor închina lui Dumnezeu în fiecare zi a săptămânii.  

  4. Ordonată, nu dezordonată

  În al patrulea rând, Pavel ne spune, de asemenea, exact cum are loc acest tip de edificare în închinarea colectivă: edificarea în închinarea colectivă are loc prin ordine, nu prin dezordine. Aparent, creștinii din biserica din Corint aveau așteptări similare cu cele pe care le au creștinii contemporani în ceea ce privește închinarea corporativă - adevărata închinare va fi spontană, iar prea multă structură înăbușă Duhul Sfânt. Aparent, ei extindeau această așteptare dincolo de darurile miraculoase ale limbilor și profeției, până chiar la cântare și învățătură (v. 26):

  „Deci, ce este de făcut, fraților? Când vă adunați laolaltă și fiecare are un psalm, o învățătură, o descoperire, un îndemn în altă limbă, o traducere, să se facă toate pentru consolidarea sufletească a bisericii.”

  Dar Pavel este categoric în versetul 33: „Căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al confuziei” - cu alte cuvinte, al dezordinii – „ci al păcii.”

  Și nu uitați că Pavel se referă aici la darurile miraculoase date de Duhul Sfânt; totuși, chiar și în acest context, Pavel insistă asupra faptului că confuzia și dezordinea sunt dovezi că Duhul Sfânt nu lucrează. Argumentând de la mai mare la mai puțin mare, dacă Duhul Sfânt lucrează în închinarea corporativă prin ordine chiar și atunci când dă daruri miraculoase, cu siguranță că lucrarea sa este ordonată odată ce aceste daruri au încetat. Este un Dumnezeu al păcii care lucrează în închinarea corporativă.

  Pe această bază, Pavel oferă principii clare de ordine într-un serviciu de închinare, pe deplin în concordanță cu darurile miraculoase oferite de Duhul Sfânt. „Doar două sau cel mult trei” persoane pot vorbi în limbi într-un anumit serviciu, „și fiecare pe rând” (v. 27). Dacă nu este nimeni care să interpreteze limbile, „fiecare dintre ei să tacă” (v. 28). Doar doi sau trei profeți ar trebui să vorbească, ceilalți ar trebui să cântărească ceea ce se spune (v. 29) și ar trebui să o facă pe rând (v. 30). Departe de a se aștepta ca Duhul Sfânt să măture adunarea, făcându-i pe închinători să fie copleșiți de prezența Sa, „duhurile profeților sunt supuse profeților” (v. 32). Departe de a stinge Duhul Sfânt, ordinea în cadrul închinării corporative este exact modul în care lucrează Duhul Sfânt, dorind ca „toți să învețe și toți să fie încurajați [mângâiați]” (v. 31). Astfel, în cadrul închinării corporative, exact datorită modului în care lucrează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și a scopului închinării corporative de a forma ucenici închinători care să aducă în mod corespunzător slavă lui Dumnezeu, „toate lucrurile trebuie să fie făcute cu decență și în ordine” (v. 40).

  Structura și ordinea din cadrul unui serviciu de închinare nu înăbușă lucrarea Duhului Sfânt; El lucrează prin intermediul structurii și al ordinii. Structura și ordinea din cadrul închinării corporative nu împiedică relația noastră cu Dumnezeu, ci ne construiește relația cu Dumnezeu. Prin structură și ordine, Duhul Sfânt ne sfințește, ne edifică, ne formează în închinători ai lui Dumnezeu.  

  Reglementată biblic, nu nereglementată

  Cele două principii precedente conduc la o implicație suplimentară importantă: închinarea corporativă ar trebui să fie reglementată biblic, nu nereglementată. Cu alte cuvinte, dacă închinarea corporativă este lucrarea lui Dumnezeu asupra noastră pentru a ne transforma în creștini maturi, atunci trebuie să ne asigurăm că folosim acele mijloace pe care El le-a prescris în Cuvântul Său pentru a face acest lucru. În versetele 36-38, Pavel subliniază importanța autorității biblice în contextul închinării corporative:

  „Ce? Cuvântul lui Dumnezeu a pornit de la voi? Sau numai până la voi a ajuns el? Dacă cineva crede că este profet sau spiritual, să-și dea seama că ceea ce vă scriu este o poruncă a Domnului. Dacă însă cineva nu recunoaște aceasta, nici el nu va fi recunoscut.”

  Pavel inscripționa aici o revelație directă de la Domnul; purtat de Duhul Sfânt (2 Petru 1:21), Pavel contribuia la acel "cuvânt profetic mai deplin confirmat" (2 Petru 1:19), Cuvântul scris al lui Dumnezeu, care poartă întotdeauna autoritatea finală. Pavel subliniază acest lucru și prin faptul că profeția dată într-un serviciu de închinare corporativ trebuia să fie testată (v. 29), un standard care era exact același pentru profeția din Vechiul Testament (Deut 13:1-5, 18:15-22). Cuvântul scris al lui Dumnezeu este întotdeauna autoritatea finală!

  Și astfel, dacă închinarea noastră corporativă va forma în mod corespunzător relația noastră cu Dumnezeu, atunci trebuie să fim siguri că elementele închinării noastre provin din Cuvântul lui Dumnezeu. Conținutul elementelor închinării noastre trebuie, de asemenea, să fie reglementat de Cuvântul lui Dumnezeu. În al treilea rând, formele închinării noastre trebuie să fie reglementate de Cuvântul lui Dumnezeu. În al patrulea rând, ordinea închinării noastre trebuie să fie reglementată de Cuvântul lui Dumnezeu.  

  Concluzie

  Și astfel, printr-un argument care se concentrează în principal pe prioritatea profeției față de limbi în închinarea corporativă, Pavel ne oferă principii importante pentru închinarea corporativă care încă se aplică chiar dacă ambele daruri au încetat. În cadrul serviciilor noastre de închinare corporativă, Dumnezeu ne-a oferit principala modalitate de a cultiva relația zilnică cu El, care este prima noastră prioritate. Dar, pentru ca serviciile noastre de închinare corporativă să atingă scopul pentru care Dumnezeu le-a conceput, trebuie să ne asigurăm că serviciile noastre de închinare corporativă respectă principiile centrale pe care Pavel ni le oferă în acest text central:

  1. Închinarea corporativă este închinare corporativă, nu individuală.

  2. Închinarea corporativă este pentru credincioși, nu pentru necredincioși.

  3. Închinarea corporativă are ca scop principal edificarea, nu numai exprimarea

  4. Închinarea corporativă realizează edificarea prin ordine, nu prin dezordine.

  5. Închinarea corporativă ar trebui să fie reglementată biblic, nu nereglementată.

  Și dacă urmăm aceste principii atunci când abordăm închinarea noastră corporativă ca biserică, atunci relația noastră cu Dumnezeu va fi formată și modelată în mod corespunzător, în conformitate cu planurile și Cuvântul Său. Aceasta trebuie să fie prima noastră prioritate ca biserică, pentru că relația noastră cu Dumnezeu este prima noastră prioritate ca și creștini!

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Vizionează sau citește Ep. 1 https://www.psalmiicantati.ro/fundamente-pentru-inchinarea-biblica---scott-aniol

  Vizionează sau citește Ep. 2 https://www.psalmiicantati.ro/baptistii-si-principiul-regulator-al-inchinarii---de-scott-aniol

  Vizionează sau citește Ep. 3 https://www.psalmiicantati.ro/ep.-3-o-teologie-a-inchinarii-crestine---scott-anio

  Vizionează sau citește Ep. 4: Ep. 4 Reformarea închinării - Scott Aniol (psalmiicantati.ro)
   

  Mesaje  Pentru a vedea mesajele trebuie sa va
  Autentificati
  Verified by VISA MasterCard SecureCode
  powered by