0748 796 033     psalmiicantati@gmail.com
Psalmii Cantati

 • Psalmii Cantati

  Hristos S-a înălțat (iar voi spuneți: Adevărat S-a-nălțat)! Dragi prieteni, ca și o continuare a Călătoriei Psaltice de-a lungul Săptămânii Mari, călătorie care a culminat cu Învierea Domnului (în fiecare zi a acelei săptămâni ne-am uitat la câte un Psalm care avea legătură cu evenimentele ei), aș vrea să adaug acum un alt popas la această călătorie, adică un alt Psalm care vorbește despre evenimentul nu mai puțin important al Înălțării Domnului Isus. Sper că deja nu vă mai surprinde să aflați că și acest eveniment din viața Domnului este menționat în Psalmi, din moment ce Psalmii sunt Cântările Lui. Psalmul 68, alături de mulți alții (vezi lista mai jos) este unul din Psalmii pe care creștinii, de-a lungul secolelor, l-au identificat ca fiind un Psalm explicit mesianic care face referire la Înălțarea Domnului. Acest lucru se datorează în mod special faptului că apostolul Pavel îl interpretează în lumina acestui eveniment în Efeseni 4:8-9. Dar despre ce este vorba în această cântare și în ce mod ne invită Domnul Isus să cântăm această cântare alături de El? Ei bine, vă invit să citiți meditația care se va concentra pe interpretarea hristologică și apoi să cântați acest Psalm în română și totodată să-l ascultați interpretați de diferiți cântăreți în alte limbi.

  Pe scurt, în prima parte a acestei cântări (v. 1-18) este celebrată Victoria și Înălțarea marelui Dumnezeu al lui Israel Care luptă pentru poporul Său și domnește din Sion peste întreg pământul. A doua parte a cântării (v.19-35) se focalizează pe Prezența Biruitoare a lui Dumnezeu în Ierusalim și pe Implicațiile acestei prezențe pentru poporul Său și pentru întreg pământul. Deci, Psalmul 68 este o cântare care celebrează victoria lui Dumnezeu, Războinicul Divin și rezultatele care curg din această victorie.

  Aceste concepte pot fi relaționate Domnului Isus cu ușurință. Hristos, ca și Împăratul nostru cel Mare a biruit toți dușmanii noștri. Toți oamenii lui Dumnezeu beneficiază mult pe seama acestei victorii. Este greu să nu vedem o legătură între afirmația că Dumnezeu Se va ridica ca să-Și împrăștie dușmanii (v.1-2) și Învierea Domnului Isus care a fost acel eveniment în care moartea, puterile, domniile și autoritățile cerești și pământești au fost împrăștiate și înfrânte (v. Efeseni 1.20-22; 1 Cor. 15.20, 50-57). De asemenea, la fel cum Dumnezeu este Cel Care e tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor și Cel care dă o familie celor însingurați (v. 5-6), tot așa și Domnul Isus a venit și a proclamat Împărăția lui Dumnezeu celor care erau gata să o primească iar printre aceștia au fost cei marginalizați (orfanii, văduvele, însinguraticii, captivii; vezi Luca 4:18-19). El a redefeinit relațiile de familie în așa fel încât cei orfani să aibă părinți iar cei însinguratici să aibă o familie a credinței (vezi Marcu 3.31-34 și 10:28-31). La fel cum Dumnezeu a fost activ în scoaterea poporul din Egipt și la fel cum L-a condus prin pustie înspre Țara Promisă (v.7-18), tot așa Domnul Isus a venit pentru a face posibil un Nou Exod/Ieșire (Luca 9.31). În loc să-Și conducă poporul într-un război fizic, El ne conduce într-un război spiritual împotriva domniilor și autorităților din locurile cerești (Efeseni 6.10-20). Isus domnește de pe Muntele Sion, cetatea Dumnezeului viu, Ierusalimul ceresc (Evrei 12.22-24). După Învierea Sa El s-a înălțat la cer și șade la dreapta Tatălui ca și Conducătorul universului de dragul poporului Său (Efeseni 1.22) care acum împărtășește prada acelei mari victorii (justificarea prin credință, reconciliere cu Dumnezeu, speranță și altele listate în Romani 5.1-5). Deși acest Psalm, în contextul său original, celebra victoria și beneficiile ei obținute de Dumnezeul lui Israel, apostolul Pavel îi vede împlinirea deplină în viașa și lucrarea Domnului Isus. Apostolii funcționau într-un cadru hermeneutic care credea că Scripturile Vechiului Testament erau împlinite deplin în Hristos și în comunitatea pe care El a stabilit-o. Odată ce Isus este recunoscut ca și Dumnezeul-Om, El este Domnul, Războinicul Divin Care a câștigat biruința pentru poporul Său.

  În Efeseni 4.8, citând versetul 18 din Psalmul 68, apostolul Pavel îl vede pe Domnul Isus ca fiind acest Împărat-Războinic victorios Care împarte daruri oamenilor. În Psalm Dumnezeu este Cel care ia/primește daruri dar în Efeseni El este Cel care le dă/oferă. În Psalm se vorbește la persoana 2 singular iar în Efeseni la persoana a 3-a singular. Pavel face explicit în Efeseni 4.8 ceea ce este implicit în Psalmul 68.18. Ca Înălțarea să poată avea loc, continuă apostolul, a trebuit mai întâi să aibă loc o coborâre (Efeseni 4.9-10) cu referire la umilirea Domnului Isus. Schimbarea de la primește daruri la oferă daruri face explicit ceea ce este implicit în Psalmul 68 o dată ce este recunoscută legătura cu Domnul Isus. Oamenii lui Dumnezeu se bucură de prada/beneficiile victoriei, care includ lideri bisericii dați ca daruri pentru zidirea și întărirea bisericii.

  A doua partea a Psalmului (v.19-35), cum am amintit mai sus, se focalizează pe implicațiile/rezultatele/ beneficiile domniei victorioase a Domnului Isus pentru Biserica Sa și pentru întreaga lume. Biruința Domnului în învierea și înălțarea Sa la cer înseamnă pentru poporul Său izbăvirea de dușmani, incluzând greutățile zilnic ale vieții (v.19; cf. 1 Petru 5.7), dușamni vieții (v.21-23 cf. 1 Cor. 15.25) și chiar dușmanul cel mai mare: moartea însăși (.20, 1 Cor. 15.26, 50-56).

  Biserica continuă să se roage ca Domnul Isus să o întărească în bătălia care încă este în plină desfășurare pe măsură ce Evanghelia continuă să se împrăștie pentru a aduce oameni din toate neamurile la ascultarea de Domnul Isus. Victoria Domnului va fi completă când se va întoarce pentru a termina ceea ce deja a început. El va împlini judecata lui Dumnezeu în teascul mâniei Sale (vezi Apoc. 14.20). El Își va conduce armatele în acea mare și ultimă luptă și va ieși victorios (v. Apoc. 19.11-21). Națiunile își vor aduce tributul marelui Împărat (Apoc. 21.24-26) iar Împărăția Lui va cuprinde toate împărățiile lumii (Apoc. 11.15).

  Binecuvântat să fie Dumnezeu (Psalmul 68:35).

  De-a lungul secolelor creștinii au identificat și alți Psalmi care pot fi interpretați în lumina acestui eveniment. Iată o listă cu ei: 2, 8, 16, 21, 24, 45, 47, 68, 72, 93, 97-99, 108, 110 (cf. Fapte 2.32-36), 113, 118, 138.

  Vă invit acum să ascultați acest Psalm după versificarea fratelui Traian Dorz și melodia fratelui Nicoale Moldoveanu sau după versificarea și melodia din Psaltirea Renascentistă Franceză sau în limba engleză în diferite interpretări muzicale:

   

  Mesaje  Pentru a vedea mesajele trebuie sa va
  Autentificati
  Verified by VISA MasterCard SecureCode
  powered by
  Folosim cookies pentru a va oferi o experienta mai buna - Detalii