0748 796 033     psalmiicantati@gmail.com
Psalmii Cantati

 • Psalmii Cantati  Azi e bucurie mare! Mi-a sosit cea mai proaspătă Psaltire publicată în Statele Unite (decembrie 2022) și totodată prima psaltire născută în mediul baptist american: PSALMII HARULUI

  În acest articol aș vrea să spun mai multe lucuri despre ea cu dorința și rugăciunea ca toți baptiștii din toată lumea (și mai ales din România) care îl respectă pe John MacArthur, inițiatorul proiectului, să-i urmeze exemplul și să înceapă să cânte Psalmii.

  Iată ce spune John MacArthur despre acest volum (material subtitrat în română dar asiguați-vă că aveți pornită opțiunea subtritrări):  CE CONȚINE

  * Toți cei 150 de psalmi

  * Fiecare psalm are 4 versiuni: o versiune versificată literal (metrică) și alte 3 parafrazări sau adaptări

  * 330 adaptări ale Psalmilor în diverse aranjamente muzicale

  * Textul integral al psalmilor în proză și sub formă responosorială din cea mai nouă traducere a Bibliei (LSB - Legacy Standard Bible)

  * Comentarii scurte la fiecare psalm

  * Rugăciuni și materiale devoționale de la Charles Spurgeon, David Dickson și din Psaltirea Scoțiană (1650) 

  La această psaltire s-a lucrat aproape un an și jumătate, exact în aceeași perioadă în care și noi în România am lucrat la rezvizuirea volmului Cântările Psalmilor de N. Moldoveanu și T. Dorz.

  EXEMPLE


  Pe site-ul oficial: www.psalmsofgrace.com găsiți un extras cu primii 10 psalmi.


  SIMFONIA PSALMILOR

  În data de 15 mai la biserica păstorită de John MacArthuer - Grace Community Church- din Los Angeles (California) a avut loc Simfonia Psalmilor, o seară specială în care s-au cântat psalmii din această psaltire și s-a vorbit despre cântul psalmilor. Aici puteți urmări întregul eveniment:  Am decupat acele secvențe în care Philip Webb vorbește despre cântul psalmilor și le-am pus în acest video:  NOTA EDITORULUI

  Philipp Webb

  "De ce am creat 'Psalmii Harului'?

  Noul Testament conține multe porunci și gânduri despre importanța unei închinări sincere. Ni se reamintește, de asemenea, în Scriptură că muzica, deși nu este un act de închinare, este o manifestare importantă și vitală a închinării pentru credincioși. Totuși se vorbește foarte puțin despre muzică și despre modul în care ar trebui folosită în contextul închinării evanghelice. Biserica s-a agățat de două texte specifice care au ajuns să formeze baza pentru mii de cărți și predici despre muzică și închinare.

  În Efeseni 5:19, Pavel îi reamintește Bisericii faptul că această nouă viață în Cristos trebuie să fie caracterizată de o nouă practică: „Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului.” Ideea de bază aici nu este atât de mult muzica, cât ceea ce se spune în versetele 1 și 2 ale capitolului 5: „Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii preaiubiți. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și S-a dat pe Sine pentru noi «ca un prinos și ca o jertfă de bun miros» lui Dumnezeu.”

  Este demn de remarcat că acest mod nou de viață, care trebuia să-i caracterizeze pe cei care-L urmează pe Dumnezeu, a fost suficient de important pentru Pavel, încât acesta l-a reluat în epistola trimisă bisericii din Colose. Pavel începe capitolul 3 din Coloseni prin îndemnul de a urmări asemănarea cu Cristos. „Dacă, deci, ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu.” (Col. 3:1) Ceea ce urmează după acest verset este foarte similar cu cele scrise efesenilor, deoarece el continuă cu o poruncă similară în versetul 16: „Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești...”

  Ceea ce putem învăța din aceste texte nu este atât de mult structura formelor muzicale și a stilurilor de închinare, ci, în special, modul practic al închinării – cântarea în comun și în mod individual adusă lui Dumnezeu dintr-o inimă mulțumitoare și plină de laude.

  Mai învățăm și altceva din aceste texte despre cântarea din Biserica Primară, și anume că ea progresase deja până la punctul în care Pavel a putut să clasifice conținutul a ceea ce trebuie să cântăm împreună. Există multe comentarii utile care analizează aceste texte, dar noi știm că Pavel se referă la Psalmii Biblici. Și totuși, pentru mulți credincioși, cântarea unui psalm sau a unei adaptări a textului unui psalm nu este o practică obișnuită a închinării.

  Prin publicarea volumului Psalms of Grace, noi căutăm să încurajăm cântul psalmilor, citirea psalmilor, rugăciunea cu cuvintele acestora și predicarea pe baza lor. Noi ne rugăm ca psalmii să devină o parte esențială a închinării bisericilor și ca acest volum, Psalms of Grace, să contribuie, într-un fel sau altul, la acest demers.  Sarcina de a realiza așa ceva în cultura contemporană este grea și resursele aflate la dispoziție sunt deficitare. Sperăm ca prin acest demers, pastorii, compozitorii, poeții și alții să fie încurajați să folosească psalmii ca resursă pentru studiul lor și pentru exprimarea artistică în închinarea adusă Dumnezeului nostru. S-ar putea să nu reușim să realizăm toate lucrurile pentru care ne rugăm, dar suntem recunoscători să fim o parte a unei mișcări care prețuiește Cuvântul lui Dumnezeu ca o expresie a adorării și a laudei care este superioară limbajului superficial al satisfacției umane pe care îl putem încorpora atât de facil în închinarea noastră.

  În ultimul rând, dacă există o temă care străbate întreaga Carte a Psalmilor, aceea este „Lăudați-L pe Domnul!” – noi trebuie „să-L lăudăm pe Domnul”. De fapt, prin fiecare cuvânt pe care-l rostim, prin fiecare sunet emis de vocea noastră și prin orice tip de exprimare muzicală, noi trebuie „să-L lăudăm pe Domnul”.

  Totuși, mergând sistematic prin Psalmi, noi ne poticnim atunci când ni se spune să-L lăudăm pe Dumnezeu în timp ce cerem ca judecata Lui asupra păcătoșilor să fie îndeplinită din pricina răutății lor. Și aceasta nu pentru că ne bucurăm la gândul că pe cei răi îi așteaptă pedeapsa veșnică, ci pentru că știm că Arbitrul Universului este Judecătorul desăvârșit și drept al întregului pământ. Judecățile Lui sunt adevărate și cu totul drepte și El nu este supus influențelor nimănui în înfăptuirea voii Lui suverane. Spre deosebire de oameni, acest Judecător nu este afectat de corupție, de influența familiei, de putere și de orice altceva ce poate înrâuri caracterul nestatornic al deciziei umane. Noi Îl lăudăm pe Domnul pentru că știm că El este drept și, deși e capabil să manifeste o mare mânie, El poate să ofere o mare îndurare față de cei care se pocăiesc și Îi urmează poruncile. Noi Îl lăudăm pentru că El, cu credincioșie, cu dreptate și îndurare, Își aplică legile în conformitate cu natura Lui divină și suverană.

  Rugăciunea noastră este ca această carte de cântări, Psalms of Grace, să ne conducă spre o manieră mai exuberantă, mai intensă și mai dreaptă prin care „să-L lăudăm pe Domnul”. 

  SERIE VIDEO: DE CE AVEM NEVOIE DE O PSALTIRE MODERNĂ?

  Cu ocazia acestei realizări, și din dorința de-a ajuta credincioșii baptiști să înțeleagă importanța cântului psalmilor, echipa din spatele acestei cărți a realizat o serie de 8 video-uri în care Philip Webb, coordonatorul principal, vorbește despre cântul psalmilor. Aici este primul video din cele 8:  WEBSITE OFICIAL

  https://psalmsofgrace.com/
  VIDEO CU INTERPRETĂRI MUZICALE DIN ACEASTĂ PSALTIRE

  PSALMUL 150  PSALMUL 34  PSALMUL 62  PSALMUL 98  PSALMUL 8  IMAGINI

   

  Mesaje  Pentru a vedea mesajele trebuie sa va
  Autentificati
  Verified by VISA MasterCard SecureCode
  powered by
  Folosim cookies pentru a va oferi o experienta mai buna - Detalii