0744 252 573     contact@psalmiicantati.ro
Psalmii Cantati

 • Psalmii Cantati  Dragi prieteni, sunt deosebit de bucuros să vă anunț că, în cadrul Editurii Psalmii Cântați am publicat o carte nouă, intitulată: “ISUS ÎN FIECARE PSALM: Cum să ne rugăm și să cântăm Psalmii din perspectivă creștină & Comentariu cristocentric la fiecare Psalm”, scrisă de Christopher Ash.

  Cred că aceasta va fi una din cele mai importante cărți pe care le vom scoate vreodată. Deși avem în limba română mai multe comentarii pe Psalmi, nu există niciunul care să fi realizat ce își propune această carte.

  În prima parte (Volumul 1: aprox. 250 pagini) autorul așază fundamentul biblico-teologic al cărții. După ce demonstrează că scopul fundamental al Psalmilor, fie că-i cântăm sau predicăm, este să ajungem să ne rugăm pe baza lor, merge un pas mai departe și arată că acest lucru nu este ușor și, chiar mai mult, se poate face greșit. Prin urmare, trebuie să învățăm să-i folosim în Cristos. Cu multă erudiție și iscusință ne arată apoi cum să facem aceasta într-un mod care respectă hermeneutica apostolilor și care este consecvent cu istoria interpretării Bisericii din trecut. După ce adresează și rezolvă câteva din cele mai comune dificultăți (Psalmii de imprecație; Psalmii de pocăință), Ash ne arată cum să integrăm Psalmii în istoria mântuirii. În cele din urmă are o secțiune largă menită să-i ajute pe predicatori în predarea Psalmilor. De aici și titlul original: Teaching Psalms vol. 1 & 2.

  În partea a doua (Volumul 2: aprox. 300 pagini) el ne arată cum se aplică teoria din prima parte la fiecare Psalm. Cu alte cuvinte, aici găsim un comentariu scurt (500 cuvinte/ psalm) care ni-L prezintă pe Domnul Isus în fiecare Psalm. Fiind convins că Psalmii trebuie interpretați în contextul Psalmilor învecinați, a Cărții din care face parte și apoi a întregii Psaltiri, autorul ne prezintă structura largă a întregii Psaltirii și ne arată cum să interpretăm Psalmii ținând cont de imaginea de ansamblu. În cele din urmă ne recomandă o mulțime de resurse și un aparat bibliografic foarte generos.

  În varianta originală cele două volume au fost publicate separat (Vol. 1 în 2016 iar Vol. 2 în 2018) însă în limba română vor apărea sub aceeași copertă.


  Christopher Ash este predicator, profesor și scriitor prețuit la nivel internațional. După ce a lucrat în telecomunicații și ca profesor de matematică, Christopher a studiat teologia la Oxford, unde a primit premiul Denyer & Johnson. A fost hirotonit și a slujit ca pastor asistent la biserica Sfântul Andrei din Cambridge, Anglia, înainte de a planta biserica All Saints din Little Shelford, în 1997. În 2004, el și soția sa, Carolyn, s-au mutat la Londra, unde Christopher a slujit ca director al centrului de studii biblice Proclamation Trust's Cornhill până în iulie 2015. Lucrarea sa cât și viața sa este marcată de spiritualitatea psalmilor. Are patru copii și opt nepoți.

  Mai multe despre biografia cât și materialele publicate, găsiți aici: https://tyndalehouse.com/about/staff/christopher-ash/


  Mai jos vă las Cuprinsul cărții, Prefața autorului și a editorilor, cât și o mulțime de resurse prin care îl puteți cunoaște mai bine pe autor cât și abordarea sa față de Psalmi.

  Prefața autorului

       Psalmii au ajuns să-mi placă treptat. Dar n-a fost întotdeauna așa. La școala mea (foarte demodată), cântam psalmi și cântări bisericești la serviciile zilnice de la capelă. Nu le cântam bine; nu te puteai aștepta la așa ceva de la 650 de școlari de la sfârșitul anilor 1960 și începutul anilor 1970. Uneori, arătam ce rebeli eroici suntem prin faptul că refuzam să le cântăm; dar, în general, ne conformam. Neavând suficiente abilități muzicale, nu înțelegeam indicațiile din Psaltirea capelei; nu știam dacă nota trebuie să urce sau să coboare; și eram nesigur când trebuia să o ia într-o direcție sau alta ori de câte ori era necesar acest lucru. Eram complet dezorientat în privința înțelegerii englezei vechi a minunatei traduceri din secolul al 16-lea a lui Coverdale.[1] Ea crea un fel de atmosferă; țin minte acest lucru. Dar nicio claritate a semnificației. Pe atunci, încă nu eram convertit; și, chiar și după convertire (în ultimul meu an de școală), nu eram edificat. Problema nu era una de incompetență muzicală (deși eram incompetent); era aceea că nimeni nu mă învățase să cânt psalmii din inimă, cu emoție și înțelegere.

       Dacă vă plac psalmii, dacă vreți să vă placă sau dacă vă gândiți că ar trebui să vă placă (dar nu prea vă plac), atunci aceste volume vi se adresează. Scopul corect al cântării psalmilor este acela de a învăța să-i folosim și în rugăciune. Psalmii au fost uneori cântați doar pentru frumusețea lor muzicală, ca o interpretare corală; dar nu acesta este motivul pentru care îi avem în Biblie.  Ei sunt aici pentru ca noi să rostim cuvintele din inimă atunci când îi cântăm. Indiferent dacă aveți un acompaniament muzical adecvat pentru a-i cânta sau nu și indiferent dacă îi cântați sau îi rostiți, sper că aceste volume vă vor ajuta să vă rugați din toată inima folosind psalmii.

       Această serie de cărți este destinată în mod special învățătorilor biblici și predicatorilor. Din moment ce psalmii sunt în Biblie pentru ca noi să învățăm să-i folosim în rugăciune, înseamnă că scopul predicării și al predării lor este acela de a ne ajuta, a ne echipa și a ne motiva să îi utilizăm în rugăciune. Așadar, dacă aveți privilegiul de a predica, de a preda sau de a conduce studii biblice din cartea Psalmilor, sper că aceste volume vă vor ajuta în mod special. Dar este important de reținut că un predicator sau un învățător nu poate da învățătură din Psalmi până când el sau ea nu învață să se roage din toată inima pe baza lor. Prin urmare, doresc, de asemenea, să vă ajut să faceți acest lucru. Și nu este atât de ușor precum cred, uneori, creștinii. Dar este important și posibil.

       Deși îmi plac psalmii, dragostea mea pentru ei este marcată de frustrare văzând răspândirea utilizării lor fără a ține cont de Cristos; sau a lecturilor pentru care Cristos e un fel de „adaos” arbitrar pus la sfârșit ca să dea un iz „creștin”. În primul rând aș vrea să vă conving că psalmii sunt plini de Cristos, că Cristos nu trebuie să fie „adăugat” la ei pentru a-i face „creștini”, ci Cristos iese în evidență din țesătura de bază a psalmilor înșiși. Apoi, doresc să vă pregătesc să-i citiți din perspectivă creștină, să vă rugați folosindu-vă de ei în Cristos și să-i iubiți în Cristos.

        Sunt dezamăgit totodată de absența, aproape totală, a psalmilor din cea mai mare parte a vieții noastre comunitare de rugăciune, precum și de modul superficial și selectiv în care ne referim la ei. Un fost student mi-a scris că, pe baza experienței lui, a ajuns la concluzia că „noi nu primim nicio învățătură din psalmi, ci doar un sentiment plăcut, în special când cineva e abătut”.[2] Există o metodă de a folosi psalmii care este ca punga de bomboane asortate dintr-un magazin de dulciuri; prin ea, psalmilor li se iau părțile prețioase care atrag atenția, acele mici nestemate care ajung tipărite în calendarele cu versete. Această metodă are aceeași valoare nutrițională pentru sufletele noastre ca și dulciurile pline de zahăr pentru trupurile noastre. E profund nesatisfăcătoare.

       În plus, chiar și atunci când psalmii sunt explicați, se ia, în general, doar o mică grupă din toată cartea Psalmilor. Eu suspectez că, dacă am face o analiză a predicilor din Psalmi, aceasta ar scoate la iveală faptul că marea majoritate provin dintr-o mini-psaltire din Psaltire, dintr-o selecție a psalmilor favoriți. Aceasta ar include Psalmii 1, 2, 8, 23 și așa mai departe. Dar, poate că o sută de psalmi sau mai mulți cu greu ar putea fi obiectul predării, dacă ar fi vorba de așa ceva; iar atunci când sunt explicați, ei sunt tratați selectiv; în cadrul unui anumit psalm ales, noi decidem ce versete să explicăm. J. Clinton McCann spune că, din moment ce Psalmii ocupă un loc atât de onorabil în istoria creștină, „este cu atât mai straniu și izbitor faptul că Biserica, aproximativ în ultimii ani, a pierdut realmente Psaltirea” și că, deși există psalmi incluși în ediții în versuri, „selecția acestora rareori onorează bogata varietate a Psaltirii”.[3] Eu aș dori să-mi lărgesc atât propria gamă, cât și a voastră.

       Volumul 1 este un manual destinat prezentării sarcinii, a problemelor, a metodei și a unora dintre marile teme. Partea I (Cum să ne rugăm folosind psalmii în Cristos?) este esența argumentului; este vital să citim și să înțelegem acest lucru, care constituie cheia a tot ce urmează. Partea a IV-a (Cum să predăm psalmii?) oferă instrucțiuni cu caracter practic pentru predicatori și învățători biblici. Capitolele din Partea a II-a (Dificultățile cu care ne întâlnim în psalmi) și Partea a III-a (Integrarea psalmilor în istoria biblică) pot fi citite în orice ordine și se poate recurge la ele în măsura în care sunt de folos și când sunt de folos.

       Volumul 2 începe cu o trecere în revistă a structurii Psaltirii și apoi continuă cu o scurtă prezentare din perspectivă creștină a fiecărui psalm; el nu este un înlocuitor al unui comentariu bun, dar oferă ceea ce puține comentarii încearcă să ofere.

  Psalmii sunt un proiect continuu pentru mine, atât din punct de vedere experimental (pe măsură ce învăț să mă rog), cât și didactic (pe măsură ce caut să-i învăț pe alții să se roage pe baza lor). Dar simt că sunt abia la început. Luther a scris: „Nu este nicio altă carte a Bibliei căreia să-i fi dedicat atâta efort ca Psaltirii.”[4] Și totuși el spune: „Trebuie să admit sincer că nu știu dacă interpretez cu acuratețe Psalmii sau nu.”[5] Într-adevăr, el observă cu o acuitate caracteristică:

        „Duhul Își rezervă mult Sieși, pentru ca noi să putem rămâne întotdeauna elevii Lui. Sunt multe lucruri pe care El le descoperă doar pentru a ne atrage, multe lucruri pe care le oferă doar pentru a ne mișca [...] Știu că o persoană ar putea fi vinovată de cea mai mare și neobrăzată îndrăzneală dacă ar cuteza să pretindă că a înțeles chiar și numai o carte din Scriptură în totalitate. De fapt, cine ar cuteza să afirme că vreun om a înțeles complet un singur psalm? Viața noastră este una a începutului și a creșterii, nu una a atingerii desăvârșirii.”[6]

    Dacă acest lucru a fost adevărat despre Luther, este, cu siguranță, adevărat și despre mine! Dar sper că, în îndurarea lui Dumnezeu, chiar și aceste volume introductive să poată fi de folos.

       Acest manual a avut la bază un curs scurt despre predarea și predicarea poeziei biblice, susținut an de an la The Proclamation Trust Cornhill Training Course începând din 2004. După un timp, a ajuns să fie un curs despre Psalmi pe deplin dezvoltat, care a continuat să fie predat la Cornhill până în luna iunie, 2016. Entuziasmul, nesațul, încurajările și întrebările pătrunzătoare ale celor peste 500 de studenți participanți la curs de-a lungul acestor ani au constituit imboldul pentru a scrie[7]. Am fost ajutat și încurajat totodată de discuțiile cu foști colegi de la The Proclamation Trust și de sprijinul practic din partea acestora, în special, de cel oferit de Adrian și Celia Reynolds.

       Sunt foarte recunoscător, de asemenea, pentru multele ocazii de a predica din Psalmi și de a-i preda, în special la Evangelical Ministry Assembly[8] din Londra, la Conferința „Elemente de bază” de la Parkside Church[9] din Ohio, la Morling College din Sydney și la Queensland Theological College din Brisbane, Australia. Facilitățile și colaborarea oferite cu generozitate de Tyndale House din Cambridge, Anglia au fost neprețuite.

  Prefața seriei

         Înțelegem acum că oamenii chemați să predice și să dea învățătură din Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să aibă o înțelegere temeinică a teologiei biblice: modul în care se desfășoară întreaga istorie biblică și în care se potrivesc evenimentele relatate în ea, culminând cu venirea, moartea, învierea, înălțarea și revenirea lui Isus Cristos. Seria noastră intitulată Învățături (engl. Teaching)[10], având scopul de a-i pregăti și de a-i încuraja pe cei chemați la această mare misiune, plasează disciplina teologiei biblice (împreună cu disciplinele sale adiacente) în mod ferm în centrul lucrării noastre.

       De aceea, este foarte dezamăgitor că s-a depus atât de puțin efort pentru a aplica această importantă metodologie și Cărții Psalmilor. Am lucrat mult la narațiunea și epistolele Noului Testament, la istoria Vechiului Testament și chiar la Lege, dar am acordat foarte puțin timp celor 150 de poezii ebraice care alcătuiesc ceea ce, uneori, numim Psaltirea. Această omisiune este chiar și mai surprinzătoare deoarece noi adesea cântăm psalmi în biserică sau ne rugăm folosindu-i și îi încredințăm predicatorilor noi și lipsiți de experiență, uneori ca „umpluturi” de vară, într-o perioadă mai liniștită în privința predicărilor.

       Prin urmare, aceste două volume sunt unele dintre cele mai importante pe care le-am publicat. În timp ce o parte dintre celelalte 16 volume din seria noastră sunt genul de lucrări pe care un predicator le-ar cerceta atunci când ar avea nevoie de un oarecare ajutor în privința unui pasaj biblic, aceste contribuții ale lui Christopher trebuie să fie citite cu mai multă atenție. Aceasta înseamnă că am folosit o abordare ușor diferită față de celelalte volume din serie. Trebuie să existe un argument înainte de a trece la lucrarea detaliată, psalm cu psalm. Volumul 1 este baza acestui argument și trebuie citit cu atenție. Volumul 2 construiește pe acest argument (și, în general, îl asumă) pe măsură ce Christopher ne explică psalmii unul câte unul.

       Cititorii nu ar trebui să presupună că acest mod de abordare a Psaltirii este nou sau radical. După cum au arătat alții, dorința de a înțelege Psalmii în întregul lor context biblic, cristologic este la fel de veche ca însuși creștinismul.[11] Pe tot parcursul istoriei creștine, predicatorii s-au reîntors la strădania de a fi credincioși teologiei biblice a Psalmilor. Scriind în secolul al 19-lea, Andrew Bonar, un slujitor al Bisericii Libere din Scoția, a rezumat cu acuratețe această înțelegere: „Scriitorii au fost pregătiți de Dumnezeu, prin împrejurări personale și publice, pentru a exprima în mod adecvat gândul Celui [al lui Cristos] care i-a folosit.”[12]

       În ciuda faptului că aceste cărți pot părea ușor diferite de altele pe care le-am publicat deja în seria aceasta, scopul nostru ultim în privința lor rămâne același: avem încredințarea și ne rugăm ca bărbații și femeile chemați să predice și să predea Cuvântul lui Dumnezeu să fie încurajați și pregătiți pentru a o face cu credincioșie și claritate într-un mod care să-L înalțe pe Mântuitorul nostru mai presus de orice.

       Îi adresăm mulțumirile noastre lui Celia Reynolds pentru corectură și pentru verificarea referințelor, lui Crystal Williams pentru corectarea și actualizarea manuscriselor și – în special – prietenilor noștri de la editura Christian Focus Publications pentru parteneriatul lor evanghelic în acest important proiect.

  David Jackman și Adrian  Reynolds
  Editorii seriei
  Londra 2018

  [1] Versiunea Coverdale a Bibliei din 1535 a conținut o traducere a Psalmilor lui David care a devenit foarte larg răspândită în serviciile de închinare ale Bisericii Angliei (n.tr.).
  [2] De la Christopher Thwala, folosit cu permisiune.
  [3] McCann 1993b: 13f.
  [4] Citat din Brock 2007:169.
  [5] Brock 2007:169.
  [6] Brock 2007:169.
  [7] O parte dintre acestea, cât și alte materiale despre psalmi scrise de Christopher Ash, pot fi consultate la: https://www.proctrust.org.uk/proclaimer/author/christopher-ash/ (n.ed.).
  [9] https://www.parksidechurch.com/ Predicile pot fi ascultate atât pe canalul de YouTube, cât și pe pagina oficială a conferinței: https://www.basicsconference.org/ (n.ed.).
  [10] În original această carte face parte dintr-o serie de cărți care acoperă toate cărțile din Biblie (ex. Teaching John; Teacing Amos etc) (n.ed.)
  [11] A se vedea,  de exemplu, teza de doctorat a lui Jerry Shepherd, susținută la Westminster Theological Seminary în 1995, disponibilă online la http://bit. ly/2figu43.
  [12] Bonar, Andrew, Christ and his church in the Book of Psalms (London, James Nisbet & Co, 1859), p. vi.

  RESURSE DE LA CHRISTOPHER ASH

  În limba română deja există două cărți scrise de fratele Ash:

  Cu cea mai mare căldură recomand aceste 3 prelegeri excelente despre Psalmi susținute în 2019 la Seminarul Teoloic Southern (președintele acestuia este Albert Mohler). Aceste prelegeri încapsulează bine întreaga abordare față de Psalmi a fratelui Ash:
  Predici și inteviuri  PREDICI AUDIO

  La biserica Saint Andrew the Great din Cambridge, Anglia, Christopher predică regulat din Psalmi. Aici găsiți zeci de predici:

  https://www.stag.org/Media/AllMedia.aspx

  La o altă biserică din Anglia, într-un curs de weekend, fratele Ash vorbește despre cum ne putem ruga Psalmii alături de Domnul Isus!

  https://www.st-helens.org.uk/resources/series/4749/

  CĂRȚI ÎN ENGLEZĂ DESPRE PSALMI

  O carte care oferă o prezentare mai generală a Psalmilor:  O expunere a Psalmului 119, verset cu verset și cu o abordare cristocentrică. Cu această ocazie vă anunțăm că și această carte va fi publicată în limba română în acest an.  Îmi place mult titlul acestei cărți: Corul Regelui - Cântând Psalmii alături de Isus. Pornește de la realitatea biblică că Psalmii sunt Cântările lui Isus iar noi, cei care făcem parte din poporul Său, nu suntem decât corul care se alătură Mai Marelui Cântăreților.


  ARTICOLE DESPRE PSALMI

  https://academic.tyndalehouse.com/about/staff/christopher-ash/

   

  Mesaje  Pentru a vedea mesajele trebuie sa va
  Autentificati
  Verified by VISA MasterCard SecureCode
  powered by
  Folosim cookies pentru a va oferi o experienta mai buna - Detalii