0744 252 573     contact@psalmiicantati.ro
Psalmii Cantati

 • Psalmii Cantati
  Eugen Tamas   ·   25 Dec 2021

  Psalmul 98:1-3 include o profeție prin care Dumnezeu dezvăluie lumii mântuirea Sa. Acestă profeție s-a împlinit odată cu nașterea lui Isus.

  Dacă nu ai citit niciodată acest psalm, sunt sigur că ești cel puțin familiarizat cu temele sale generale, deoarece acesta psalmul care l-a inspirat pe compozitorul Isaac Watts să scrie faimosul colind Cu bucurie să cântați (deși colindul lui Watts are mai puțin de-a face cu Crăciunul și mai mult cu a Doua Venire a Domnului Isus). Psalmul 98 însă vorbește despre nașterea lui Isus!

  Pentru a înțelege mai bine acest lucru, să ne uităm mai întâi la organizarea generală a psalmului. Psalmul 98 are trei părți tematice principale:

  1. Dumnezeu Își dezvăluie mântuirea (v. 1-3)

  2. O chemare la laudă plină de bucurie (v. 4-8, aceasta este tema principală)

  3. Dumnezeu judecă lumea (v. 9)

  Imaginile folosite despre Dumnezeu indică în general lucruri asociate cu a Doua Venire a lui Isus, când se va întoarce pentru a judeca pe cei vii și pe cei morți (de exemplu, „dreptatea” în v. 2 și „El vine să judece pământul... cu dreptate” în v. 9). Cu toate acestea, eu cred (și creștinii de-a lungul timpului au crezut) că acest psalm se referă atât la Prima Venire, cât și la cea de-a Doua: Versetele 1-3 vorbesc despre Dumnezeu care Își dezvăluie mântuirea (adică, Prima Venire a lui Isus), iar versetul 9 vorbește despre venirea lui Iahve (numele lui Dumnezeu din Vechiul Testament) pe pământ pentru a judeca (adică, a Doua Venire a lui Isus).

  Astfel, psalmul include mai multe profeții mesianice. În timp ce cea de-a doua (v. 9) este destul de evidentă, rămâne întrebarea dacă prima (v.1-3) profețește despre Întruparea sau despre Ispășirea Sa. După cum am spus mai devreme, cred că este vorba despre nașterea lui Isus.

  Pentru a pleda în favoarea acestei intrepretări voi arăta mai întâi că profeția acestui psalm se referă la Isus. În al doilea rând voi arăta cum Scripturile indică faptul că această profeție s-a împlinit în mod special în evenimentul nașterii Sale.

  Cristos în Psalmul 98:1-3

  1 Cântaţi Domnului o cântare nouă,
  căci El a făcut minuni.
  Mâna Lui cea dreaptă
  şi braţul Lui cel sfânt I-au adus victorie!
  2 Domnul Îşi face cunoscută mântuirea;
  Îşi descoperă dreptatea înaintea ochilor neamurilor.
  3 El Şi-a amintit de îndurarea şi credincioşia Sa
  faţă de Casa lui Israel.
  Toate marginile pământului au văzut
  mântuirea Dumnezeului nostru.

  Există o frază ușor de trecut cu v derea care ne spune că acest psalm este despre Mesia. În versetul 1, Dumnezeu a insuflat autorul să scrie, în mod providențial: „Mâna Lui cea dreaptă şi braţul Lui cel sfânt I-au adus victorie!” „Mâna dreaptă” și „brațul sfânt” sunt unul și același lucru și se referă la mijloacele de mântuire sau, mai precis, la persoana care aduce mântuirea.

  Avem indicații suplimentare că aceste versete sunt o profeție mesianică deoarece în cartea profetului Isaia întâlnim aceleași imagini: „Domnul Şi-a descoperit braţul Său cel sfânt înaintea ochilor tuturor neamurilor şi toate marginile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru.” (Isaia 52:10). Astfel, „brațul sfânt” care este și „mâna dreaptă” este mijlocul – persoana – mântuirii.

  În Noul Testament vedem multe afirmații care dezvăluie că această „mână dreaptă”, acest Mesia, este Însuși Isus. Un astfel de pasaj este Evrei 10:12 care spune: „Dar Hristos, când a adus pentru totdeauna o singură jertfă pentru păcate, a șezut la dreapta lui Dumnezeu (sublinierea îmi aparține).

  Cu alte cuvinte, după ce S-a jertfit pe sine ca ispășire pentru păcat (Romani 3:25; 1 Ioan 2:2), Isus – care este Dumnezeu-Fiul – S-a așezat la dreapta Tatălui. Multe alte pasaje ne spun că Isus este la dreapta Tatălui: Fapte 2:33; 5:31; 7:55; Romani 8:34; Efeseni 1:20; Coloseni 3:1; Evrei 1:3, 13; 8:1; 12:2; și 1 Petru 3:22.

  Astfel, pe baza Scripturii, știm că „mâna dreaptă” care a lucrat mântuirea se referă la Mesia (=Cristos). Pe măsură ce citim mai departe în psalm, vom vedea că profeția din Psalmul 98:1-3 despre descoperirea mântuirii lui Dumnezeu s-a împlinit în evenimentul întrupării Domnului.

  Întruparea în Psalmul 98:1-3

  De trei ori în două versete, psalmistul vorbește despre Dumnezeu care Își dezvăluie mântuirea, adică despre descoperirea lui Isus-Mântuitorul care este Însuși mântuirea lui Dumnezeu:

  2 Domnul Și-a făcut cunoscută mântuirea;
  Și-a descoperit dreptatea înaintea ochilor neamurilor.
  3 El Şi-a amintit de îndurarea şi credincioşia Sa
  faţă de Casa lui Israel.
  Toate marginile pământului au văzut
  mântuirea Dumnezeului nostru.

  Psalmul 98:2-3 (sublinierea îmi aparține)

  În timp ce psalmistul, în contextul său imediat, privea înapoi la providența și mântuirea lui Dumnezeu, așa cum se vede în evenimente precum istoria lui Noe și Potopul, Iosif în Egipt și Exodul, totuși, Dumnezeu a folosit cuvintele psalmistului pentru a îndrepta spre momentul în care mântuirea lui Dumnezeu – Isus însuși — va fi dezvăluită în mod deplin. Toate evenimentele mântuitoare din trecut aveau să își găsească împlinirea în marele eveniment mântuitor realizat de Cristos.

  Acest lucru s-a întâmplat la nașterea lui Isus, care este chiar primul Crăciun. Știm acest lucru din cauza a ceea ce s-a rugat Simeon în Luca 2.

  După nașterea lui Isus, conform Legii lui Dumnezeu, Iosif și Maria L-au adus pe noul-născut la Templu „pentru a-L prezenta Domnului” și pentru a aduce jertfa cerută (Luca 2:22-24). Lui Simeon, un om credincios lui Dumnezeu, i s-a promis prin Duhul Sfânt că nu va muri până când „nu va vedea pe Mesia (=Cristosul) Domnului” (Luca 2:26). Când Iosif și Maria au sosit, Simeon l-a luat pe Isus în brațe și a făcut imediat o rugăciune către Dumnezeu:

  „Acum, Stăpâne, eliberează-l pe robul Tău în pace,
  după cuvântul Tău,

  30 căci ochii mei au văzut mântuirea Ta,
  31 pe care ai pregătit-o în prezenţa tuturor popoarelor,
  32 o lumină ca revelaţie pentru neamuri
  şi o slavă pentru poporul Tău Israel!”

  Luca 2:29-32 (sublinierea îmi aparține)

  E foarte probabil că Simeon a făcut referire și chiar a citat Psalmul 98 în versetele 30-31. El a arătat clar că Dumnezeu, prin nașterea lui Isus, a revelat acum lumii mântuirea Sa. Declarația lui Simeon atestă că nașterea lui Isus a fost împlinirea Psalmului 98:1-3 făcând din aceste versete o profeție nu atât despre metoda mântuirii (adică, moartea lui Isus pe cruce), ci despre Persoana care este mântuirea: Isus Mesia!

  Faptul că Isus este mântuirea lui Dumnezeu este arătat în continuare prin ceea ce Simeon le-a spus lui Iosif și Mariei: „Iată, Acesta este rânduit pentru căderea şi ridicarea multora în Israel şi pentru a fi un semn care va stârni împotrivire, 35 ca astfel să fie descoperite gândurile din multe inimi. Şi o sabie va străpunge chiar sufletul tău!” (Luca 2:34b-35).

  Ioan Botezătorul dezvăluie mai târziu că Isus este mântuirea lui Dumnezeu când, văzându-L pe Acesta venind la el, a strigat: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii” (Ioan 1:29b). „Mielul” se referă la practica din Vechiul Testament conform căreia un miel era sacrificat lui Dumnezeu pentru a ispăși păcatele lui Israel, care în sine este un tip și o umbră – o imagine profetică – a lui Isus (Evrei 10:1-14).

  Astfel, cuvintele psalmistului, scrise sub inspirația divină a lui Dumnezeu (2 Tim 3: 16), prorocesc nașterea lui Isus ca eveniment prin care Dumnezeu și-a revelat lumii mântuirea Sa. Metoda prin care Isus salvează este moartea și învierea Sa în timpul Paștelui, aproximativ 33 de ani mai târziu.

  Răspunsul nostru

  Îndemnul scurt din versetul 1 (Cântați Domnului o cântare nouă) este extins în versetele 4-9a. Dacă eram în vreo îndoială despre cine trebuie să cânte acest cântec, acum nu mai suntem: în versetele 4-6 ni se spune că „tot pământul”, adică toți beneficiarii acestei mari mântuiri trebuie să cânte cu o jubilare vibrantă (anticipând Psalmul 150). În cele din urmă, datorită crucii lui Cristos „binecuvântarea dată lui Avraam a venit asupra neamurilor prin Hristos Isus” (Gal. 3:14)

  Există două apariții semnificative alee cuvintelor „căci” (v.1) și “pentru că” (v.9).

  În versetul 1 se prezintă primul motiv pentru acest nou cântec, și anume marele act de mântuire prin care Dumnezeu Îl trimite pe Isus în lume, așa cum am arătat mai sus. În versetul 9 este introdus al doilea motiv: „căci El vine să judece pământul...” (un ecou al Psalmului 96:13: „căci el vine, vine să judece pământul”). Acest motiv îndreaptă spre A Doua Venie când El va reveni ca să judece pământul, așa cum am arătat mai sus (Fapte 17:31).

  Când cântăm acest psalm alături de Isus, ne alăturăm noului cântec prin care privim înapoi la Prima venire prin care El și-a descoperit mântuirea față de noi și în același timp ne uităm în viitor și tânjim după momentul când va duce mântuirea noastră la capăt și va judeca răul din această lume.

  Vă invit să facem asta prin versificarea fratelui Traian Dorz și melodia compusă de Nicoale Moldoveanu. De asemenea, vă invit să ascultați și alte interpretări ale acestui minunat psalm.


  Această meditație este adaptată după articolul pe care îl puteți citi mai jos:

  https://www.johnrothra.com/know/theology/a-case-that-psalm-98-includes-a-christmas-prophecy-about-jesus/

  Un articol asemănător puteți citi aici:

  https://wau.org/resources/article/praise_the_lord/

   

  Mesaje  Pentru a vedea mesajele trebuie sa va
  Autentificati
  Verified by VISA MasterCard SecureCode
  powered by
  Folosim cookies pentru a va oferi o experienta mai buna - Detalii